Språk:
 • Skandinavisk Fabrik
 • Prisgaranti
 • Snabb leverans
Din varukorg är tom

Guide till optimal lagerlayout 2024

På denna sida hittar du en snabbguide till hur du skapar en högkvalitativ lagerlayout och samtidigt säkerställer en effektiv lagerhantering i ditt företag i framtiden.

Den optimala förvaringslösningen

När du ska bygga ett lager eller ändra en befintlig lagerlayout i ditt företag kan det finnas många utmaningar som du måste ta hänsyn till.

Du känner säkert redan till många av de utmaningar du kan stöta på, men det finns också många saker du ofta glömmer som kan orsaka problem på ett lager senare.

Med den här guiden får du råd för att undvika olämpliga och eventuellt dyra val i din lagerlayout, och samtidigt optimera den så mycket som möjligt.

Innan du sätter i gång med din förvaringslösning

Innan du börjar välja inventarier måste du veta dessa saker om ditt lager:

 • Vilken storlek och vikt kommer de produkter i, som ska lagerföras?
 • Kritiska punkter i förhållande till själva byggnaden, inklusive vilket underlag som finns, var/hur bärande konstruktioner är anordnade och var det finns tekniska installationer m.m.

Budgetens betydelse för valet av lagerlayout

Det är viktigt att ha företagets framtid i fokus när du ordnar lagret. Kommer det att bli en utbyggnad i framtiden eller förväntar du dig att den nuvarande kapaciteten på lagret är vad du behöver på lång sikt?

Med en genomtänkt och noggrann bedömning av dina nuvarande och framtida behov har du ett bättre underlag för att välja de mest optimala lösningarna i förhållande till den budget du satt upp. Kom också ihåg att det är viktigt att alltid ta med säkerhet i kalkylen (mer om det längre ner).

Lagrets inredning

Det är viktigt att ta hänsyn till bärande konstruktioner, tekniska installationer, ventilation osv. när du tänker på din lagerlayout. Rummets layout är en förutsättning för de möjligheter du har för att sätta upp din förvaringsutrustning.

Kontrollera om det finns konstruktioner eller andra installationer, såsom stödpelare, ventilationssystem eller andra elinstallationer som ska ingå i lagerplaneringen.

Underlag

Det är också en bra idé att undersöka vilken typ av underlag som finns i lokalen. Du måste vara uppmärksam på om det klarar en tung belastning och om det är en nödvändighet på just ditt lager.

Tunga pallställ, med ett tryck på golvet över 15-25 ton per lagerställ, är t.ex. inte bra på asfalt eftersom asfalt inte är tillräckligt fast för en konstant hög viktbelastning.

Möjligheter och logistik

Fundera på hur det är bäst att sätta upp lagerinventarier i förhållande till ingångar, utgångar, transporter och förpackningsytor, om det är i samma lokal, vilket leder oss vidare till en viktig fråga om lagrets funktion.

Lagerfunktioner

Är det bara ett lager som du vill ha, eller är det en förpackningsyta, som behöver implementeras i förhållande till dörrar och placeringen av förvaringsställen. Om det ställs in på ett olämpligt sätt kan man skapa onödig trafik i ett område och därmed också flaskhalsar.

Fundera på om ditt lager ska drivas med gaffeltruck, elektrisk staplare eller pall lyft, vilket måste beaktas. Om du behöver använda en gaffeltruck måste du till exempel vara uppmärksam på dess svängradie.

Säkra förvaringslösningar

Säkerheten är en viktig faktor – kanske den viktigaste. Har du höga förvaringsställ eller ställ som måste kunna bära mycket vikt är risken för en kollaps stor om du inte har tänkt säkerhet i din lösning.

Påkörningsskydd/truckskydd för ben och stegar, pallstopp, Säkringssplinter för bärbalkar för stödbalkar, galler mot fall bakifrån m.m. är några av de säkerhetsåtgärder du bör ta hänsyn till när du bygger och inreder lagret.

Val av lagerinventarier

Beroende på vilka produkter du behöver lagerföra kan du förtydliga vilken typ av lagerställ eller pallställ du behöver.

 • Är det 1/1 eller ½ pallgods, kartonger, smågods eller är det blandat i storlek och vikt?
 • Är det tunga eller lätta varor?
 • Om varorna är daterade ska det finnas en lösning med lagerrotation, en så kallad First In, First Out (FIFO-lösning)

Att välja rätt ställ för strukturen på ditt lager

När du känner till dina produkter och deras specifikationer (storlek, vikt, kartong/pallstorlek, omsättningshastighet etc.) och du har en överblick över ditt lagers konstruktion och övergripande lagerlayout, har du möjlighet att välja rätt förvaringslösningar och ha rätt platser utritade i förhållande till dina önskemål och behov.

Kategorisering av produkter

Att kategorisera produkterna är grunden för optimal placering av dina lagervaror. Det är en fördel att göra en ABC-analys av lagret.

ABC analys

Vi rekommenderar att du gör en ABC-analys av lagret. ABC-analys är ett system som hjälper till att uppnå de mest effektiva lagerprocesserna. Du får en överblick över vilka produkter som är olämpligt placerade, och en inblick i rätt placering.

Du kan sedan använda ABC-modellen för lagerlayout och hantering. Ett ABC-lagerarrangemang innebär att lagrets produktplaceringar baseras på en ABC-analys som tar utgångspunkt i omsättningshastigheten på lagervarorna. Detta kan användas som ett hanteringsverktyg för effektiv lagerhantering. Syftet med detta är att optimera varornas placering och effektivisera arbetsflöden i samband med lagring och plockning.

Den optimala placeringen av varorna bestäms utifrån plockfrekvensen. Föremål med hög plockfrekvens placeras på A-lägen, föremål med medelhög plockfrekvens placeras på B-lägen och föremål med låg plockfrekvens placeras på C-lägen. Du kan till exempel placera A-lägets plats, med varor med hög plockfrekvens, närmast ett eventuellt packningsområde, så att varorna du tar mest ligger närmast. B-läge kommer efter A, med produkterna med lite lägre plockfrekvens men ändå någon man måste använda ofta. C-läge kan vara i andra änden av byggnaden med varor med lägst plockfrekvens, d.v.s. de varor som vi sällan behöver använda dagligen.

Kategorisera platserna i lagret i förhållande till plockning, förvaring och ergonomisk höjd. ABC-kategoriseringen av varorna kan förändras över tid, därför är det fördelaktigt att använda analysen kontinuerligt för framtida förbättringar och enkel omplacering av varor.

Goda råd för ditt lager:

 • Se alltid till att hålla ordning på lagret
 • Sortera sortimentet efter vad du använder mest
 • Håll lagerlayouten organiserad
 • Automatisering av ev processer etc. är ett alternativ för din optimala lagerhantering

Få ytterligare råd från vårt team

Ovanstående är en snabbguide som ger en bra inblick i förberedelse, planering och inköp av dina förvaringsställ. Vi på Erfa Inventar står redo att hjälpa alla typer av företag att svara på dina frågor om hur man får en optimal förvaringslösning. Få gärna ytterligare rådgivning via e-post eller per telefon.
 

Mail: info@hylllagret.se 
Tlf.:
 (+46) 07 722 820 00